Verseny feltételei

A VERSENY HIVATALOS SZABÁLYAI ÉS FELTÉTELEI
Ez a szöveg a "Montanai lámpaverseny karácsonyi lámpa" (a továbbiakban: verseny) kötelező szabályait és feltételeit tartalmazza.
1. A verseny szervezője
A verseny szervezője a Rendl Lighting cég, székhelye: Masarykovo nábřeží, Prága 2, azonosítószám: 28200896, a prágai városi bíróságnál nyilvántartásba véve, B 12955 / MSPH nyilvántartási számmal (a továbbiakban: szervező).
2. A verseny helyszíne és időtartama
A versenyre a Cseh Köztársaságban kerül sor. A verseny időtartamát 2019. december 04-től kell alkalmazni - a verseny közzétételének pillanatától a Rendl Lighting profilról szóló cikkben a Facebook szociális hálózaton (https://www.facebook.com/rendllighting/) - 2019. december 15-ig - a Rendl Lighting profilon a verseny győztese közzétételének pillanatát a Facebook szociális hálóban, a verseny kihirdetéséről szóló cikk alatt megjegyzés formájában.
3. A részvétel feltételei
Kizárólag 18 évesnél idősebb természetes személyek (a továbbiakban: versenytársak), akiknek a szállítási címe a Cseh Köztársaságban található (a továbbiakban: versenytársak) vehetnek részt a versenyen. A verseny szervezője a díj odaítélésével összefüggésben megkövetelheti a nyertestől, hogy személyi igazolvánnyal igazolja, hogy 18 évesnél idősebb. Ha nem teljesíti ezt a feltételt, a díjat nem osztják ki.
A verseny biztosításában részt vevő szervező összes alkalmazottját és a közeli személy kapcsolatában a fent említett személyekkel kapcsolatban álló személyeket kizárják a versenyből.
A versenyen való részvétel feltétele nem áruk vagy szolgáltatások vásárlása vagy bármely más letét befizetése.
A díj elnyerésének feltétele, hogy a nyertes a szervező kérésére, de legkésőbb a verseny befejezésétől számított 10 napon belül elküldi a Rendl Lighting profilüzenethez a nevét, vezetéknevét és címét a díj átadására.
4. A verseny lefolyása
· A verseny kizárólag a Facebook szociális hálózatán keresztül zajlik a Rendl Lighting profilon.
A versenyző úgy vesz részt a versenyben, hogy a Facebook társadalmi hálózatán a verseny bejelentéséről a hozzászólás alá ír egy megjegyzést, például: "Lámpa megfelelne nekem" stb. A versenyző csak egyszer vesz részt a versenyen.
A győzteseket a Facebook szociális hálóján egy privát üzenettel értesítjük. A nyertest fel lehet kérni annak igazolására, hogy "követi" a Rendl Lighting oldalt, például egy screenshot készítésével.
A győztes 1 versenyző lesz, akit véletlenszerűen választ ki a zsűri, amely a munkavállalókból és a szervezőből áll. 5. A verseny megnyerése
A győztes egy Montana asztali lámpát nyer, azaz összesen 1 asztali lámpát játszik a versenyen. A nyeremény nem ruházható át másokra. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályokban említett bármely díjat hasonló típusú és értékű díjjal cserélje ki, ha objektív okokból nem a szervező részéről indokolatlan erőfeszítések nélkül nem lehetséges a megígért díj megszerzése.
A nyeremények jogilag nem érvényesíthetők. A nyeremények nem fizethetők ki, és egyéb módon nem téríthetők vissza. A be nem fizetett nyereményeket a szervező elveszíti. A versenyzőnek nincs törvényes nyerési joga. A verseny eredményei véglegesek, fellebbezés nélkül. A nyeremények érvényesítése vagy a versenyen való részvétel jogi vagy igazságügyi eszközökkel kizárt.
A díj megszerzésének feltétele a győztes elérhetőségeinek a Rendl Lighting profil Facebook-üzenetére történő közlése. A nyertest tájékoztatják a díjról és a díj átadásának következő lépéseiről.
Az a győztes, aki nem fogadja el a díjat, vagy nem jelenik meg a díj megkapására a verseny szervezőjével egyeztetett időpontban, és / vagy aki nem bizonyítja, hogy teljesíti a versenyszabályokon a jelen szabályzatban megállapított feltételeket, elveszíti a nyerési jogát. A szervező nem felelős azért, hogy a győztes nem olvassa el a szervező által elküldött üzenetet, és nem tud válaszolni az abban meghatározott határidőn belül. A szervező nem felelős más okok miatt sem, amelyekért a győztes nem olvasta a szervezőtől kapott üzenetet, vagy nem vett kapcsolatba a szervezővel, kivéve, ha ezek az okok a szervező részéről rejlenek.
A szervező vállalja, hogy egy próbálkozást küld a nyertes nyereményeinek bejelentésére. Ha a kísérlet kudarcot vall, és / vagy a nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a nyertesnek a szervező által elküldött üzenetben megadott határidőn belül, akkor a szervezőnek joga van dönteni a díj elvesztéséről.
6. Személyes adatok
A szervező ezúton tájékoztatja a versenyzőt, hogy a versenyen való részvétel érdekében személyes adatait a verseny időtartama alatt a Facebook társadalmi hálózaton keresztüli név, vezetéknév vagy becenév, valamint profilfotók fogják feldolgozni. A verseny befejezése után a versenyző személyes adatait nem dolgozzák fel tovább, kivéve azokat, amelyeket a szervező profiljában folyamatosan közzétesznek bármilyen média támogatás nélkül - a személyes adatok ezen feldolgozását a versenyző bármikor megszakíthatja a vonatkozó versenypályázat eltávolításával.
A szervező ezúton értesíti a nyertest, hogy annak igazolása érdekében, hogy érvényes a versenyen való részvétele, tájékozódik a verseny menetéről és átadja a díjat, személyes adatait a név, a vezetéknév, a díj elküldésének címe, valamint a kor és a becenév tartományában dolgozzák fel a Facebookon. a verseny időtartama és 1 év a vége után.
A versenyzők személyes adatkezelője a szervező (a Rendl Lighting, székhelye: Masarykovo nábřeží, Prága 2), aki a személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok feldolgozását más adatfeldolgozók is végezhetik, különösen a programokat, a szolgáltatásokat és az alkalmazásokat szolgáltatók.
A versenytársak és a nyertesek személyes adatait a név, vezetéknév vagy becenévtartományban a Facebook szociális hálózaton, valamint a profilfotókat a Facebook szociális hálózaton tárolják és dolgozzák fel. A nyertes személyes adatait a név, a vezetéknév, a díj elküldésének címe, valamint a Facebook szolgáltatásban szereplő életkor és becenév tartományban tárolják a szervező biztonságos szerverein az informatikai rendszerekben a Cseh Köztársaságban. A szervező vállalja, hogy biztosítja a nyertes adatainak biztonságát. A személyes adatok jogosulatlan hozzáférésének vagy illetéktelen nyilvánosságra hozatalának megakadályozása érdekében a szervező megfelelő fizikai, elektronikus és eljárási eljárásokat vezet be e személyes adatok védelmére és biztonságára.
A versenyzők és a nyertes személyes adatainak feldolgozásának jogi indoka a szervező jogos érdeke a verseny megszervezésében és a díj átadásában.
A versenyzőnek és a nyertesnek joga van:
- információ kérése a személyes adatok feldolgozásáról,
- hozzáférés a feldolgozott személyes adataikhoz,
- személyes adataik helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására,
- tiltakozni a személyes adatok feldolgozása mellett,
- lépjen kapcsolatba a szervezővel vagy a Pplk Személyes Adatok Védelmének Felügyelő Irodájával. Sochora 27, Prága 7, irányítószám 170 00, www.uoou.cz, jogainak megsértése gyanúja esetén.
A fenti követelmények teljesítésével a versenyző és a győztes kapcsolatba léphet a szervezővel az info@rendl.com e-mail címen vagy személyesen a Masarykovo nábřeží címen, Prága 2.
7. Záró rendelkezések
A versenyek résztvevői megerősítik a versenyzők megállapodását a regisztrált személyekkel és az útvonal feltételeit.
A rendező nem köthet megállapodást az esemény szervezőjével abban az esetben, ha az esemény szervezője.
Minden országot ugyanúgy kezelnek, mint egy magánhelyet.
és helyénvaló a Cseh Köztársaság és a szervező ország tevékenységeinek megszervezése és azokban való részvétel.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a támogatást ugyanúgy vagy ugyanúgy nyújtották-e, mint a második részben. a vízi utak kezelése nem kielégítő műveletek esetén nem lehetséges.
Az ülés szervezője az érintett tagállamok esetében megteszi a szükséges intézkedéseket a 18. cikkben megállapított szabályok betartásához. Nem megfelelő termékek esetében ezeket nem szabad felhasználni. Ez azonban nem vonatkozik olyan támogatásra, amelyet a Facebook és a Facebook nem támogat. Az információkat a szervezők és a szervezők szervezeten belül nyújtják, a Facebook-tól függetlenül.
Ezt ki fogják terjeszteni az összes többi országra is. Először nem lehet üzenetet küldeni a Facebook szociális hálóra vagy a szociális szolgálatra az info@rendl.com e-mailben.
Dátum: 2019. december 4